Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Werischgold Kft.
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.vaporspiritcbdolaj.com
weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe
vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden
jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.vaporspiritcbdolaj.com
weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése
Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai: 
◦ Név: Werischgold Kft.
◦ Székhely és levelezési cím: 2085 , Pilisvörösvár, Bányató utca 6
◦ Bejegyző bíróság megnevezése: Pest Vármegyei Törvényszék
◦ Cégjegyzékszám: Cg.
◦ Adószám:
◦ Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
◦ Telefonszáma: +36 (20) 547 0867◦ Email cím: vaorspiritcbdolaj@gmail.com
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vaporspiritcbdolaj.com
weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a
továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed
minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen
szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő
vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény ("Elkertv.") szabályozza.


1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


1.3. A webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó
számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz
(majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki
jogosult.


1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon
és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és
elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával
magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a
Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.


1.5. A szerződés nyelve magyar.


1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá
magát.


1.7. Ügyfélszolgálat: Werischgold Kft.
 Ügyfélszolgálat
 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 10.00-16.00)
 Telefon: +36 (20) 5470867
 Internet cím: www.vaporspiritcbdolaj.com
 E-mail: vaporspiritcbdolaj@gmail.com
 

2. Regisztráció


2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap
kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes
adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és
egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló
e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap
követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.
Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a
Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja,
az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.


2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból
adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára
bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató
minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok
megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást
követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség,
amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok
ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli.
 
3. Megrendelés


3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára
vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni
azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre
kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének
minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott
tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a
vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk
készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a
jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül
nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal -
mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.
Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon
közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.


3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha
nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára
nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha ez a végső fizetési oldalon
máshogy nem olvasható.


3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a
Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát
kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék
átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban
pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése
minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.


3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem
köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő
szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A
weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a
valóságtól eltérhetnek. 


3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül nem csak regisztrált
Ügyféltől fogadja el, azonban a megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira
vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél valamely mezőt
hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az
Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.
Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően
megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosár” gomb
használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a
Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség,
ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma
törölhető („Eltávolítás”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a
„Fizetés” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra
vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud
az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat.
Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a
„Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a
megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a
„Fizetés” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés
feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet,
kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet
megrendeléséhez. 
A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés véglegesítése”
feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés
véglegesítése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési
kötelezettséget keletkeztet.
 
4. Adatbeviteli hibák javítása


4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató
részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli
hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a
„Eltávolítás” feliratra kattintva).


5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás


5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató
késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül
visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél
által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és
szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt
termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási
költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag
tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.


5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48
órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön
elfogadó e-mailt.


5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre
a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie
kell a Szolgáltató felé.


5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A
szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a
fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének
rendelkezéseit.


6. Szállítási és fizetési feltételek


6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég
igénybevételével szállítja házhoz, a Szállítási és Fizetési feltételek oldalon
olvasható feltételek szerint. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg
lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.


6.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít
Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl,
csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára
történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.


6.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-
mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.


6.5. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi
lehetőségekről a szolgáltató weboldalán-fizetesi-feltetelek-oldalon tájékozódhat.
 
7. Elállás jog
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap,
használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a) a terméknek,
2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott
tételnek vagy darabnak,
4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell
szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás
nélkül elállni.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy
elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek
igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási
jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a
Szolgáltató részére.


7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.


7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.


7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,
ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14.
naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.


7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy
telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét
veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó
levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható
legyen a feladás dátuma.


7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan
késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.


7.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte
előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.


7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót
terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére
Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a
Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a
Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem
vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a
visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló
igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.


7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában
átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a
Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.


7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a
Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,
ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem
kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.


7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.


7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához
szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés
megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás
során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.


7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból
eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra
irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta
előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.


7.1.14. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a
szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő
megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni
vagy Szolgáltatócímen leadni.

8. Jótállás


8.1. Kötelező jótállás


8.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti,
hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.


8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a
terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a
Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós
fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében
felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír
elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött
fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt
termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való
átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató,
vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a
használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak
figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél: 
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha
a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a
másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott
érdeksérelmet.
- ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének
megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy
ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az
Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a
szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a
terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. 
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható
rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve
kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy
kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az
Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a
terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.


8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót
terhelik.


8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól
függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban
meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.


8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak,
az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban
feltüntettettek alapján.


8.2. Önkéntes jótállás


8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a
Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a
kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes
termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi
átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.
 
9. Szavatosság


9.1. Kellékszavatosság


9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az
átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása
időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.


9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától
számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.


9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha
az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel
járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató
költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső
esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
Szolgáltató adott okot.


9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a
Szolgáltatóval.


9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.


9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla
vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor
mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a
termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható
okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek
helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.


9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény
a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


9.2. Termékszavatosság


9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél –
választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.


9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.


9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását
vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése
esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.


9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles
a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt
hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért
a fogyasztó felelős.


9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.


9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.


9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy
okot bizonyítania.


10. Felelősség


10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre,
azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért,
teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő
vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy
bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.


10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított
magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját
magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró
hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.


10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak,
amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi
gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett
tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak
tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni.


10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe
véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely
tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért
kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.


10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles
azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű
eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ
haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


11. Szerzői jogok


11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja
vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül
elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak:
bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt
valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését,
szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet,
megvalósítást).


11.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más
adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a
Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú
felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,
továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal –
kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a
regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem
biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi
névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal
rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges
ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi
alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb
formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.


12. Jogérvényesítési lehetőségek


12.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Cím: 2085 Pilisvörösvár Bányató utca6.Telefonos ügyfélszolgálat
nyitvatartás: Munkanapokon 11-16 óráig Telefon: +36 (20) 547 0867 E-
mail: vaporspiritcbdolaj@gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1.
pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató
azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt
megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy
másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az
Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek
legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal
egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan
rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító
számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül
köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a
válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles
álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni..
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató
köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott
közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 10:00-16:00 között fogadja.


12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói
jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél
fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon
kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a
Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő
békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok
alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy
az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései szerint.


13. Egyéb rendelkezések


13.1. A vaporspiritcbdolaj webáruház Linux/PHP alapokon működő információs
rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban
javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és
spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer
biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az
Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó
hibalehetőségek elfogadását.


13.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban
használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.


13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat
e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált
felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell
fogadniuk az oldal használatához.
Pilisvörösvár, 2023. május 1.